Start Strona Główna

Fundacja PZU

Nasza Parafia w roku szkolnym 2017/2018 realizuje projekt „Krok po kroku zdobywamy kamienie milowe” finansowany przez Fundację PZU. Beneficjentami projektu są Uczniowie, Nauczyciele i Rodzice naszej parafialnej szkoły dla dzieci z autyzmem - Niepublicznej Specjalnej Szkoły Podstawowej „Krok po Kroku” im. bł. Edmunda Bojanowskiego.

Dzięki pomocy Fundacji PZU, uczniowie naszej Szkoły uczestniczą w autorskich zajęciach pozalekcyjnych, podczas których mają możliwość zdobywania krok po kroku tzw. „kamieni milowych”, czyli nabywania podstawowych umiejętności, spośród których jedna jest fundamentem do nabycia kolejnej. Zajęcia dają szansę na uzupełnianie deficytów i  niwelowanie barier w procesie uczenia się. Kształtują umiejętności komunikacyjne u dzieci nieposługujących się mową, umiejętności społeczne, uczą zabawy w grupie oraz samodzielnego i twórczego spędzania czasu wolnego. Zajęcia usprawniające koordynację ruchową zapobiegają otyłości i wielu chorobom z niej wynikających.

Zakupione w ramach projektu specjalistyczne pomoce wykorzystywane przez uczniów umożliwiają harmonijny rozwój każdego z nich w tempie dostosowanym do jego możliwości i podnoszą jakość jego codzinnego funkcjonowania.

 

Nowy budynek naszej szkoły

Nowy budynekNowy budynek1

 

Zajęcia w Niepublicznej Specjalnej Szkole Podstawowej "Krok po kroku".

 

 

 

Zobacz film z odwiedzin Pani Alicji  Węgorzewskiej w szkole

 

W roku szkolnym 2010/2011 rozpoczęła działalność pierwsza na Ursynowie szkoła podstawowa dla dzieci z autyzmem.

Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa „Krok po Kroku” im. bł. Edmunda Bojanowskiego jest szkołą katolicką, prowadzoną przez parafię bł. Edmunda Bojanowskiego w Warszawie na Ursynowie.

Szkoła przyjmuje dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym:

-         z całościowymi zaburzeniami rozwoju (lub spektrum zaburzeń autystycznych)

-         wrodzonymi wadami rozwojowymi np zespołem Downa .

Szkoła wspomaga wszechstronny i integralny rozwój Ucznia, wspiera w procesie nabywania wiedzy, umiejętności i postaw, które zapewnią mu przygotowanie do samodzielnego i godnego życia w społeczeństwie według chrześcijańskiego systemu wartości.

Szkoła zapewnia:

-        naukę w małych 2-4 osobowych klasach w obecności nauczyciela i nauczyciela wspierającego,

-        indywidualny program edukacyjny dostosowany do możliwości każdego Ucznia,

-        zajęcia rewalidacyjne, terapię mowy, muzykoterapię,

-        w pełni podmiotowe traktowanie Ucznia,

-        spokojną i bezpieczną atmosferę,

-        wysoko wykwalifikowaną i dbającą o dobro Dziecka kadrę pedagogiczną,

-        współpracę z rodzicami ukierunkowaną na osiągnięcie spójności oddziaływań w zakresie nauczania i wychowania Dzieci,

-        pomoc w zrozumieniu i przeżywaniu wartości religijnych oraz uczestnictwo w życiu Kościoła.

MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA STYPENDIUM SOCJALNEGO OD PIERWSZEGO ROKU NAUKI

Kontakt: email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

tel: 535 393 000